Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Judiska församlingen i Stockholm

Denna webbplats beskriver beskriver församlingens verksamhet och sammanfattar viktiga punkter i den judiska tron.

En intressant del av webbplatsen tar upp några aktuella spörsmål och besvarar dem utifrån ett judiskt perspektiv. Svaren har en generell prägel och man ger intryck av att vara liberal i sin hållning till hur Talmud ska förstås.