Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Multireligiösa guider visar upp världsreligionerna

Jassa Singh är en av Sensus hundratals guider runtom i landet. Med hjälp av en multireligiös resväska berättar de om världens religioner.

Jassa packar upp väskans föremål på ett bord som fylls med radband, bönemattor, rökelse, heliga böcker, sjalar och ikoner. Platsen är Västerås folkhögskola. Jassas turban tilldrar sig deltagarnas uppmärksamhet, men de kastar även nyfikna blickar mot bordets fyrverkeri av religiösa föremål. Föreställningen kan börja. Den bygger på berättelser om föremålen. En i taget lyfter han upp dem i luften och lockar in publiken i en värld av trosföreställningar, ritualer, sedvänjor, heliga platser.

Jassa har en medryckande berättarstil, bjuder på sig själv, varvar föremålens historia med personliga erfarenheter och reflektioner.
– Det finns fler likheter än skillnader mellan religionerna, säger han och det är en kommentar han upprepar flera gånger.
Snart börjar även publikens frågor fylla rummet och tar ordentlig fart när han kommer in på muslimernas slöjor.
– Min farmor hade sjalett på huvudet när hon gick ut. Jag har turban, hiphoparna har yllemössor, det är inte så märkvärdigt, svarar han.
För en troende sikh är turbanen en av fem attribut: dolk, armband, speciella underbyxor, kam och oklippt hår under turbanen. I drygt 25 år har han följt sikhernas levnadsregler.

Tiden rinner iväg. I pausen kommer folk fram för att titta på föremålen, snurra på radbanden, prova sjalar, ställa frågor om reinkarnation, själens odödlighet och vad som skiljer buddhismen och hinduismen från varandra.
– Han är väldigt inspirerande, säger Sara Svensson medan hon fingrar på en muslimsk bönematta.
Under en förmiddag får kursdeltagarna möjlighet att bekanta sig med världsreligionerna, ett inslag i skolans pågående tema- och projektarbete om etik.
– Vi vill framför allt väcka nyfikenhet och har inte ambitionen att berätta allt om varje religion, säger han.

Sikhismen ligger sist i programmet. På en publikfråga varför han valde sikhismen börjar han berätta om resan till Indien 1984.
– Jag reste till Indien för att göra ett reportage om fackföreningsrörelsen och den politiskt laddade konflikten mellan sikher och den indiska regeringen. För att kunna skildra det politiska läget var jag tvungen att förstå religionen. På den vägen är det, min religiösa övertygelse växte fram gradvis, berättar han.

Mognadsprocessen tog tid, men år 1988 upptogs han i den sikhiska gemenskapen. Mats förvandlades till Jassa. Till vardags jobbar han som undersköterska på Danderyds sjukhus. Arbetet som guide startade för tio år sedan.
– I början var det mycket intensivt, nu har jag trappat ner lite grand, säger han.
Under årens lopp har han framför allt besökt skolor, men även domstolar, Polisförbundet, riksdagsledamöter och Vårdförbundet har visat intresse.
– Jag hade förväntat mig fler förfrågningar från företag, säger han.
Trots sin tro på sikhismen förväntas han som multireligiös guide tala väl om alla andra religioner.
– För mig är det inga problem, uppdraget stämmer bra överens med sikhismen. Jag tycker om att visa på likheterna i religionerna, säger han.

Idén med guider växte fram i millenieskiftet under arbetet med projektet Gud har 99 namn, en berättele om religionens nya ansikte i Sverige. I spåren producerades en tv-serie, bok och en stor utställning på Kulturhuset i Stockholm. När utställningen började turnera runt i landet behövde den levandegöras. Lokalt rekryterade guider blev lösningen.
– Efter utställningarna fanns fortfarande ett behov av att sprida budskapet och då föddes tanken med resväskan. På så sätt fick vi multireligiösa guider som med hjälp av resväskan kunde genomföra presentationer, säger Ingrid Burström, verksamhetsutvecklare på Sensus Stockholm-Gotland.

Idag är Sensus ansvarig för att driva verksamheten vidare.
– Det utbildas hela tiden nya guider. Totalt har vi utbildat 400 guider, säger Ingrid.
I stockholmsregionen genomförs årligen sextio guidningar. I Stockholm finns även något som kallas för heliga rum.
– Det är guidningar ute i fält, vi besöker tempel, kyrkor, synagogor, moskéer och skhisksa gurdwaras, avslutar Ingrid.

Länkar
Multireligiösa Guider