Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Islamguiden

En websida om allt inom Islam i Sverige och i världen: allt från matrecept till Profeten.

Här finns textmaterial om Koranen, Islam, bönetider. Det finns utlagda nyhetsartiklar och ett stort arkiv av forum som delar in debatter och artiklar i olika ämnen, vilka berör Islam. Dessutom finns det ett arkiv av fredags khutba (betraktelser), en doktor-online samt kurser i arabiska.