Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Gudsbilder

Det finns många bilder av Gud...

Inom de flesta religioner finns föreställningar om en gud eller om en princip som reglerar hela tillvaron. En del religioner beskriver guden eller gudarna som utomvärldsliga (transcendenta) medan andra religioner använder ett mer inomvärldsligt (immanent) gudsbegreppet. Så gudsbegreppet sträcker sig från bilden av en ”dirigent” som vi inte kan se till att varje naturelement, som t ex jord och himmel, är en gudomlig makt. För att beskriva gudsbilder används ett antal olika termer som t ex ”deism” (Gud är en konstruktör som inte ingriper i händelser). ”teism” (Gud är personlig), ”monoteism” (en Gud), ”polyteism” (många gudar) och ”panteism” (världsaltet är ett gudomligt väsen).