Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Fredsagenterna

Fredsagenterna växte fram ur projektet att främja islamsk fredskultur, där studieförbunden Sensus och Ibn Rushd spelade en nyckelroll. Idag lever projektet vidare i form av föreläsningar och workshops för skolor, föreningar, ideella organisationer, myndigheter och företag.

– Namnet var min idé, säger Yasin Ahmed, projektledare och verksamhetsutvecklare på Sensus.
Mittemot sitter en svensk muslim med rötterna i Eritrea, Etiopien och Afrikas Horn, en förgrundsfigur inom den svenska muslimska fredsrörelsen.
Vad gör en fredsagent? undrar jag.
– En fredsagent berättar framför allt om fredsbudskapet inom islam, svarar Yasin.

Förutom fredsbudskapet och de mänskliga rättigheterna inom islam kan en fredsagent som dyker upp din folkhögskola eller studieförbund också berätta om svenskhet, svensk muslims identitet, att leva i det mångkulturella Sverige, diskriminering, islamofobi och västfobi.
Islamofobi är välbekant för många, men vad menas egentligen med västfobi? undrar jag.
– Vissa muslimer har en rädsla för västvärlden, en fientlig attityd, fördomar helt enkelt. Det är ett hinder för integration, därför vill vi motverka både islamofobi och västfobi, förklarar han.

Yasin och projektet skapade något stort. Fredsagenterna anses nämligen vara Europas första muslimska fredsrörelse.
– Vi är unika i Europa. Anledningen till att vi kunde växa fram i Sverige har med den svenska fredskulturen att göra. Det är jag övertygad om, säger han.

Fredsagenterna ingår i den nya form av religionsdialog som vuxit fram under senare år: ungdomlig, underifrån, förankrad i samhällsbehov och vardagsfrågor. En dialog som skiljer sig från den som förs mer formellt mellan företrädare för olika religioner såsom imamer, präster och andra lärda. Även kallad skäggens dialog.
– Skäggens dialog har sin roll. Fredsagenterna är ett komplement, fyller en annan funktion, den är en gräsrotsdialog, säger han med sitt breda leende.
Idag kommer drivkraften för dialog från aktiva unga muslimer. De söker svar på frågor i vardagen, exempelvis på vilket sätt de kan vara synliga med sin religiösa identitet. Ungdomar som deltagit i Fredsagenterna kan också berätta om positiva erfarenheter.
– Arbetet har stärkt deras självförtroende och identitet. För några har det varit en väg in i arbetslivet, andra har läst vidare. De känner sig delaktiga i samhället, det är viktigt, då kan man bidra på ett konstruktivt sätt, berättar Yasin.
Fredsagenterna jobbar mycket med frågor som handlar om självbilden, att hitta en aktiv roll i samhället och se möjligheter.
– De är våra nya unga folkbildarna, kommenterar han.

Fredsagenterna växte fram ur en speciell händelse, ett skriande behov av att bemöta den svartmålning som muslimer utsattes för i samband med terrorattackerna i New York 2001.
– Många muslimer kände sig vilsna och visste inte hur de skulle förhålla sig till allt som hade hänt, berättar Yasin.
Hans minns också det enorma informationsbehov som fanns i det svenska samhället – skolor tog kontakt och fredsrörelsen ville samarbeta.
Situationen ställde krav på en tvådelad dialog dels inåt, om självbilden, västfobi och muslimernas egna organisationer dels utåt, informera om islam och bemöta islamofobi i det svenska samhället.
– Då kom idén om fredsagenterna, säger han.

Tiden var dock inte mogen. Han fick vänta till hösten 2004 då Sensus nappade på idén. Sedan gick det av bara farten, en ansökan formulerades och projektet att främja islamsk fredskultur pågick under åren 2006-2008. De ställde upp tre mål:

  • utbilda muslimer för att sprida den muslimska fredskulturen, motverka islamofobi och västfobi
  • producera en bok om islamsk fredskultur
  • skapa en muslimsk fredsrörelse och bygga nätverk med den svenska fredsrörelsen

– Allt detta lyckades vi leverera, säger han stolt.
Förutom Fredsagenterna grundades också Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, därmed fick den kristna fredsrörelsen en motsvarighet.

I mars 2008 stod 100 fredsagenter redo. I utbildningen ingick inslag om mänskliga rättigheter, fredskultur, social rättvisa, konflikthantering, icke-våld, demokrati och yttrandefrihet. Idag finns de utspridda över hela landet och verksamheten samordnas av Ibn Rushd och Sensus.
– Vi har försökt föra projektet vidare till Europa, men där väntar vi fortfarande på ett genombrott, tillägger Yasin.
I Sverige lever dock projektet vidare.
– Kontakta oss så kommer vi till er. Vi finns över hela landet, avslutar Yasin.

Länkar
Fredsagenterna

Text och foto: Jan Pettersson