Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Definition av religion

Innebörden av begreppet religion sträcker sig från idé till en personlig Gud.

Den närvaro av något ”större” som många människor upplever har fått många namn. Benämningarna spänner allt från abstrakt ”idé” till personlig ”Gud”. För en del människor kan därför kärleken vara helig och värd respekt medan för andra kan ett rum eller bilden av en gud vara helig och vördnadsvärd. Om man rörde sig enbart inom religionens värld så vore detta sannolikt en för bred inramning, men när vi använder oss av termen ”livsåskådning” finns det möjlighet att innefatta även ideologier.

I vardagen använder vi oss av sinnen som syn, hörsel och känsel för att uppfatta det som är runt omkring oss. Ibland inträffar det dock lägen när vi tycker oss uppfatta andra signaler och vi säger kanske att vi får en känsla av något visst. Detta har lett till att många har dragit slutsatsen att det finns andra nivåer i människan än de som är enbart knutna till sinnesvärlden. Vissa har beskrivit det som ytterligare ett sinne som är känsligt för andra processer, medan andra har använt sig av bilden av ett inre rum för t ex känslor som ibland till och med spelar oss ett spratt.