Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Access to Insight - Readings in Theravada Buddhism

En stor mängd information om Theravada buddhism på engelska.

Här finns information om vad theravadabuddhism är för något, en översikt av Pali (Tiptaka) m.m. Man kan även finna studiehandledningar och boktips.