Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Stockholms Buddhistcenter

Portal för Västerländska Buddhistordens Vänner, med säte i Stockholm.

Organisationen har varit verksam i Stockholm sedan 1980 och har egen lokal. Portalen länkar vidare till grundläggande texter om Buddha, föreställningarna, högtider m.m.