Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Buddhism: en svensk religion

En personlig sida som beskriver buddhismen

Webbplatsen har flera sidor med korta texter om några centrala teman inom buddhism: dharma, buddha, sangha, etik, meditation, visdom, litteratur, adresser till buddhistiska centra m.m.