Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Buddha Dhamma Sangha

En privat sida som beskriver buddhistisk grund, praktik och kultur. Det finns också ett antal buddhistiska texter på denna sida.

Kerstin Jönhage som driver sidan fokuserar på Theravada buddhism. Hon beskriver buddhismens grunder och olika aspekter av att praktisera buddhism t.ex. som kvinna. När det gäller buddhistisk kultur berättar hon om buddhistiska symboler och högtidsdagar. Det finns dessutom en kortfattad historik om buddhism i Sverige. På sidan finns det också en del länkar till buddhistiska texter som Kerstin Jönhage har översatt från engelska till svenska. Till hjälp för att orientera sig på alla sidorna finns det även ett utmärkt register.