Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Böcker & film om religionsdialog

För eftertanken och samtalet.

BöckerBokomslag Det mångreligiösa
Kajsa Ahlstrand: Vägar : en öppen religionsdialog. 2005
Serie: Teologi i pocketformat

Det mångreligiösa Sverige - ett landskap i förändring. Red: Daniel Andersson, Åke Sander. 2005

Jan Olov Fors: Jesus möter Buddha: kristna och buddhister i dialog. 2009

Arne Fritzson: Främlingskap och tillhörighet. 2004
Handlar om David Tracy
Bokomslag Ett annorlunda du
Hela jorden är Herrens: olika tro sida vid sida
Red: Birger Olsson. 2001

Ruth Illman: Ett annorlunda du: reflektioner kring religionsdialog. 2006

Kan vi be tillsammans? : ett ekumeniskt studiematerial om bön i mångreligiös kontext. 2007

Jan Knappert: Muslimska berättelser. Tar fasta på det gemensamma kulturarvet i de stora bokreligionernas berättelser. 2005
kyrkan
Badru D Kateregga och David W Shenk: Islam och kristen tro. 1983

Kristna och muslimer i samtal. Red Jan Henningsson.1986

Kyrkan och religionerna: katolska gunddokument. 2005

Marika Palmdahl: Interreligiös dialog: projektrapport. 2010

Marika Palmdahl: Det nya landet: kristen och muslimsk dialog som utmaning och möjlighet. 2005
Det nya landet - bokomslag
Willy Pfändtner: Religios mångfald - problem eller möjlighet. 2003

Religionsmöte : ekumeniska dodument. Red Katrin Åmell. 2005

Anne Sofie Roald : Religionsdialogiska perspektiv, en fallstudie av en dialoggrupp i södra Sverige. 2002

Stefan Seidel: Människan: värde och värdighet; en skrift om religionsdialog. Red S Wigorts Yngvesson. 2002

Dorothea Rosenblad & Fanny Rosenblad: Samma rötter - Abrahams barn i tre religioner. Huvudbok och lärarhandledning i en och samma bok. Berättelser från judisk, kristen och muslimsk tradition. Introduktion till IE-metoden. 2004
Bokomslag Sann mot dig själv
Sann mot sig själv - öppen mot andra: Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan. 2011

Simon Sorgenfrei: Den religiösa artefakten
Symboler från sex religioner. Beskrivning och fotografier av föremål från hinduisk, buddhistisk, sikhisk, judisk, kristen och muslimsk tradition. 2010

Filmer
Astrid och Ibrahim. Astrid är svensk, kvinna och troende kristen. Ibrahim är man, från Jordanien och troende muslim. Vid en första anblick verkar de två helt olika, men tack vare sin nyfikenhet, öppenhet och ömsesidiga respekt kan de två mötas och lära av varandra. Dokumentär 24 min. 

gudar


Gudar och människor
. Ett kloster högt uppe i bergen i Maghreb, Algeriet, någon gång i mitten av 90-talet. Åtta franska kristna munkar lever i harmoni med sina muslimska bröder, men våld och terror tar långsamt över regionen.

Kaddish för en vän Ett tragikomiskt drama om en ovanlig vänskap som uppstårmellan en ung libanesisk pojke och en ärrad judisk krigsveteran. Handledning finns till höger på FilmCentrums sida.

Nunnan 1996 tog Marta studenten och gjorde sitt radikala livsval att bli nunna.

UR-serier & program

Finns det en Gud? Eller finns det kanske flera? Ett samtal med tre tjejer. På lätt svenska

En bok en författare
I "Förnuft och högmod"
granskar Lena Andersson kyrkans och Guds roll i samhället, liksom trons och postmodernismens påverkan på tänkandet och tar upp frågor kring individens fria val, värden, sanning och statens oberoende.

Författarsamtal: Abraham Yehoshua. Abraham Yehoshua anses vara en av Israels främste författare. I ett samtal med författaren och före detta professorn vid Karolinska institutet, George Klein, berättar han om sökandet efter den judiska identiteten och motsättningarna med de israeliska araberna. Yehoshua talar även om sin bok "Den befriade bruden", där han analyserar en fars förhållande till sina två söner.

Islambilder Olika porträtt av svenska muslimer, som ska hjälpa oss förstå hur deras religion påverkar deras liv.

Men Gud! Vad är meningen? Varför är just min tro den rätta? Fem ungdomar med olika tro och en ateist möts. Och varför ser världen ut som den gör om det nu finns en allsmäktig gud?

Religion och medkänsla. Frågestund med den brittiska religionshistorikern, författaren och före detta nunnan Karen Armstrong.

Tolerans och förståelsens gränser. Paideia, the european institute for jewish studies in Sweden, höll i samband med sitt tioårsjubileum ett seminarium kring tolerans.

Vad skiljer och förenar världsreligionerna? Ett samtal med religionshistorikern Britt-Marie Näsström.

Du når UR-programmen efter folkbildningsnätsinlogg.