Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Vad är fundamentalism?

Sammanfattning av föreläsningsserie på Göteborgs universitet gjord av Grundtviginstitutet. Begreppet belyses från olika discipliner i sju föreläsningar.

Bland föreläsarna finns Thomas Hylland Eriksen, Inga Brandell, Amanda Peralta, Salih Khaled, Lisbeth Lindeborg, Ulf Bjereld, Marie Demker m fl.

Sammanfattningen är på 14 sidor.,