Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Livsåskådning

Livsåskådning har en stor bredd och sträcker sig från religion och filosofi till kultur.

Betydelsen hos många företeelser i livet kommer vi åt genom att vi använder våra sinnen och snabbt bygger ihop det med sådant vi känner till sedan tidigare. Ser vi en ny plasma TV relaterar vi det andra TV apparater osv.

Men det finns andra upplevelser av livet som vi inte så enkelt kan bearbeta. En del av dessa i erfarenheter följer oss som frågor hela livet. På olika sätt handlar de om vad det innebär att vara människa. Ibland formulerar vi dessa frågor som: Varför finns vi till och vad är det meningen att vi ska göra? Hur ser ett gott liv ut? Hur bör jag förhålla mig till andra människor, världen runt omkring och kanske till något högre som jag bara anar?

Livsåskådning är det ord som brukar samla ihop allt detta. Oftast rör det sig inom delområden som religion och filosofi, men stundtals tangerar det andra områden som t ex kulturförståelse. Den som vill fördjupa sig i livsåskådning på en allmän nivå kan göra det genom att t ex intervjua människor om vilka frågor som de ständigt återvänder till i sina reflektioner, eller vilka frågor de inte hittat några svar på ännu. Detta kan också göras genom att läsa någon roman och försöka sig på att beskriva en huvudpersons syn på livet. Livsåskådningen kan bli synlig antingen genom det resonemang som huvudpersonen för eller genom handlingar, seder och bruk.