Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Humanisterna

Organisationen humanisterna främjar humanismen som livsåskådning, en livssyn byggd på förnuft, medmänsklighet, tolerans och ansvar. 

Sidan är främst ett uttryck för organisationens verksamhet. Verksamheten består i debatter, seminarier, konfirmation och utbildning. Vidare ger man ut tidskriften “Humanisten” och delar ut Ingemar Hedenius-priset.

Se gärna videon Hur vet vi vad som är sant? 3.5 min
Berättarröst Björn Ulvaeus