Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Ett snack om livet

Materialet "Ett snack om livet" är ett material som är tänkt att användas i samtalsgrupper för ungdomar på nätet.

Ett snack om livet

För tjej- eller killgrupper. För grupper med både killar och tjejer. Men det kan likaväl användas för vuxna. För grupper som vill samtala om ett speciellt ämne eller livet i stort. För att bearbeta något som har hänt eller för att förbereda något som ska komma. Det är lika mycket en metod som ett material med specifikt innehåll.
Möjligheterna är många…

Producerat för folkbildningens öppna lärresurser 2010

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.