Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Religionskunskap på distans

Projekt som genomfördes av Ljungskile folkhögskola skedde i samverkan med Göteborgs universitet. Det handlade om en kurs i religionskunskap på distans som gav 20 poäng.

Kursen var ett samarbete mellan Göteborgs Universitet och Ljungskile folkhögskola. Idén med projektet gick ut på att kombinera de båda utbildningsinstitutionernas olika erfarenheter, kompetens och pedagogik. Kursuppläggningen bestod av temadagar, studiebesök, föreläsningar parallellt med grupparbeten och examination via modern IT-teknik. Skolan ville prova nya möjligheter för studier för personer i förvärvsarbete. Den nya IT-tekniken och det planerade upplägg skulle möjliggöra studier i egen takt och förutom litteraturstudier även ge möjlighet till träffar vid temadagar för kunskapsinhämtande och reflektion.