Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Pedagogiska tips

Vi lever i en mångreligiös verklighet med ett stort behov av att diskutera livsfrågor. Pedagogiskt öppnar religionsdialog möjligheter för spännande möten. En ingång till livsfrågor, det egna existentiella sökandet och det mångkulturella samhällets utmaningar. Ett utmärkt tema för både korta och långa studieupplägg. Här nedan några tips.

Workshops
Sveriges Multireligiösa Guider, Fredsagenterna och Salaams vänner ägnar sig åt utåtriktad verksamhet. Ta kontakt och bjud in dem för workshops och föreläsningar.

Studiebesök
Låt kursdeltagarna göra en kartläggning av vilka religiösa grupper som finns i närområdet. Gör studiebesök, arrangera möten mellan representanter för olika trossamfund. Undersök om det finns exempel på gräsrotsdialog i din närhet.

Problembaserat lärande, casemetodik
Konstruera fallbeskrivningar som handlar om skolavslutningar, böneutrop, religiösa friskolor, gemensamma gudstjänstlokaler. Ett annat grepp är att jobba med staden Jerusalem, helig stad för judendom, kristendom och islam. I boken Religionsdidaktik av Carl E. Olivestam finns ett uppdrag som fredsmäklare i staden.

Filmer, böcker, artiklar
Spelfilmer fungerar ofta bra som ingång till ett ämne. Studera våra filmtips, där också UR:s program förtjänar en reflektion. I listan hittar du också artiklar och böcker, både för egen fortbildning och som underlag för diskussion.

Värderingsövningar
Många frågor på vårt tema passar utmärkt för olika värderingsövningar, exempelvis heta stolen, stå på linje, fyrahörnsövning och oavslutade meningar.

Likheter och skillnader
Religionerna skiljer sig åt, men det finns också många likheter. Studera likheter och skillnader inom exempelvis följande tre områden: kärlek och giftermål, mystiska upplevelser, död och begravning.

Rollspel
Ovannämnda områden (kärlek och giftermål, mystiska upplevelser, död och begravning) kan också fungera som underlag för rollspel. 

Studieförbund
Studieförbunden Bilda, Sensus och Ibn Rushd bedriver verksamhet med inriktning mot livsfrågor, mångfald, tro, livsåskådning och religion.

Reflektion
I artikeln Arvet efter Paradiset intervjuas Kenneth Ritzén. Han har funderingar kring pedagogens roll. Läs och begrunda.

Islamofobi och västfobi
Diskutera innebörden av islamofobi och västfobi. Orsaker, följder och åtgärder.

Minoritet och majoritet
Kristendomen är den klart dominerande religionen i Sverige. Den religiösa mångfalden innebär nästan alltid möten där det råder maktobalans.  Hur påverkas vi av att vara i majoritets- eller minoritetssituation när vi möts? Vilken självreflektion krävs av den svenska majoriteskulturen? 

Religionsdialogens innebörder
Diskutera innebörden och betydelsen av religionsdialog i förhållande till begrepp som det mångkulturella samhället, integration, främlingsfientlighet, fred, krig och konflikter, diskriminering, vardagskränkningar, civilkurage.

Religion och samhälle
Hur ska vi förhålla oss till religiösa karikatyrteckningar och muhammedbilder? Var går gränsen mellan kränkning och yttrandefrihet? 

Symboler, högtider, almanacka
Multireligiösa guider arbetar med en resväska fylld med föremål från de olika religionerna. På motsvarande sätt kan man arbeta med symboler, högtider och almanackan. 

Studiematerial
Mycket av det studiematerial som finns är framtaget för en diskussion mellan troende. Sådant material kan du bland annat hitta på Centrum för religionsdialog.


Text: Jan Pettersson