Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Vetenskapsteori och metod

Öppna digitala lärresurser i form av inspelade föreläsningar, e-böcker, webbsidor, interaktiva mindmaps, TV- och radioprogram.

Vetenskapsteori och metod

Innehållet berör:

 • Kritiskt tänkande
 • Forskningsetik
 • Kvalitativ metod
 • Vad är sanning?
 • Vetenskap och religion: 12 korta föreläsningar
 • TV- och radioprogram - Utbildningsradion (UR)
 • Vetenskaplig metod - nätbaserad grundkurs
 • Öppen offentlig data
 • Forskning och samvete - serie om moralen i vetenskapen (Sveriges Radio)
 • Den gode socialvetenskaparen : Vetenskapsteori i vardande
 • Vetenskapshistoria: Swedenborg - änglarnas ombudsman
 • Quiz/onlinetest - Frågor om Vetenskapliga tidskrifter och Informationssökning