Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Prylar ut kärlek in - lärarhandledning

Diskussionsfrågor till UR-programmet Prylar ut kärlek in där Petri Luukkainen bestämmer sig för att testa hur det är att leva med lite prylar.

Tanken med experimentet är att Petri ska finna vad som verkligen betyder något för honom, få klarhet i vad han behöver och vad som gör honom lycklig. Frågorna utgår ifrån samhälls- filosofi- och psykologiaspekter.