Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Filosoficirkeln i Lund

Filosoficirkeln arrangerar föreläsnings- och diskussionsverksamhet med tvärvetenskaplig inriktning, men lägger tyngdpunkten på filosofin som övergripande disciplin och alla vetenskapers moder.

I Lund finns det sedan många år tillbaka en mycket förnämlig filosoficirkel som heter just Lunds filosoficirkel. Den går varje tisdagkväll och lockar till sig en massa prominenta och intressanta föreläsare varje termin. Vikt lägges vid dialog, social gemenskap och kunskapens förankring i livet. Filosoficirkeln strävar efter helhetsperspektiv på tillvaron och framhäver forskningens konsekvenser för människa och miljö.