Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Filosofer.se - om tänkare och idéer

De stora tänkarna genom tiderna presenteras och förslag på vidare läsning ges.

För en snabb överblick av Filosofer.se titta på denna webbkarta.

Ur presentationen av sidan: Även om filosofi historiskt sett inte är ett västerländskt fenomen fokuserar denna sida på personer som är hemmahörande i vår del av världen. Förhoppningsvis kan en breddning ske med tiden. Samma förhoppning gäller förstås även bristen på kvinnliga filosofer.