Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Filosofi & Idéhistoria

Visar 13 av 13 träffar på Filosofi & Idéhistoria

Sortera på:
 1. Artikel

  Religion och vetenskap -Religion och kognitionsteori

  Här ska vi koncentrera oss på den speciellt inriktade kognitionsteoretiska forskningen som applicerats på människan och religionen. Läs artikeln nedan om det kognitionsteoretiska perspektivet och religionen.

  Uppdaterad:2018-04-12 Skapad:2015-10-23
 2. Webbsida

  Prylar ut kärlek in - lärarhandledning

  Diskussionsfrågor till UR-programmet Prylar ut kärlek in där Petri Luukkainen bestämmer sig för att testa hur det är att leva med lite prylar.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-11-29 Skapad:2014-01-17
 3. Webbsida

  Vetenskapsteori

  En sida som beskriver de viktigaste hörnstenarna i filosofins historia och vetenskapsteori.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-11-29 Skapad:2003-12-17
 4. Webbsida

  Filosofia.fi

  Nordisk, med tyngdpunkt på finsk, samt internationell filosofi.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-10 Skapad:2017-01-10
 5. Webbsida

  Stanford Encyclopedia of Philosophy

  Ett utmärkt lexikon på engelska med sökfunktioner över begrepp och personer inom området filosofi.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-09 Skapad:2003-12-17
 6. Förhållandet mellan religion och vetenskap

  Hur ser förhållandet mellan religion och vetenskap ut? Går dessa storheter att förena, harmoniera, är de endast två skilda sätt att beskriva verkligheten eller är de rentav helt oförenliga? Detta studiematerial behandlar frågan om vetenskapen och religionen, hur man under den västerländska idéhistorien har sett på denna fråga samt hur man kan se på denna fråga idag.

  Uppdaterad:2015-10-23 Skapad:2015-10-23
 7. Webbsida

  Tro och vetande - En översikt av europeisk idéhistoria

  "Konflikten mellan vetenskap och religion - detta ledmotiv i den moderna västerländska historien - finns i själva verket enbart i människornas sinnen, hävdar trots allt Stephen Jay Gould" (DN).

  Uppdaterad:2015-10-23 Skapad:2015-10-23
 8. Webbsida

  Filosofer.se

  De stora tänkarna genom tiderna presenteras och förslag på vidare läsning ges.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-02-18 Skapad:2015-02-18
 9. Webbsida

  Vetenskapsteori och metod

  Öppna digitala lärresurser i form av inspelade föreläsningar, e-böcker, webbsidor, interaktiva mindmaps, TV- och radioprogram.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2014-01-22
 10. Webbsida

  Ask Philosophers

  För den som har funderat på filosofiska frågor men inte haft någon att resonera med är det här en givande sida.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-10-24
 11. Webbsida

  Filosoficirkeln i Lund

  Filosoficirkeln arrangerar föreläsnings- och diskussionsverksamhet med tvärvetenskaplig inriktning, men lägger tyngdpunkten på filosofin som övergripande disciplin och alla vetenskapers moder.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2008-12-03
 12. Webbsida

  Filosofisk Tidskrift

  Tidskrift som diskuterar filosofiska problem och även aktuell filosofisk forskning.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-07-01
 13. Webbsida

  Tidskrift för politisk filosofi

  Tidskrift är ett forum för ämnen som ekonomi, filosofi, idehistoria, sociologi, rätt- och statsvetenskap.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-07-01