Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

ProCon.org

En amerikansk sajt som samlat på massor av argument för- och emot angående olika fenomen i vårt samhälle. Sidan kan användas för att fundera över källkritiska frågor men även i samhällskunskap om kontroversiella ämnen som rör hälsa, lagar, religion, politik, sociala media, utbildning och till och med om sport.

Procons första sida

Sidan är mycket ambitiöst upplagd med 42 olika rubriker under var man samlat argument för och emot. En lärar- och bibliotekarieflik - Teachers Room - finns för den som vill få lektionstips om t ex kritiskt tänkande. Nackdelen med ProCon är det amerikanska perspektivet, här råder en viss slagsida men som idé och projekt är den värd att ägna en stund.

En hjälpsida hur man hittar och hur man kan jobba med sidan finns här.