Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Värden i Världen

Mullsjö folkhögskola samlar tidigare elever i distansstudier

Projektet syftade till att genomföra en MOD-utbildning som IT-stödd folkbildning och att också kunna jämföra IT-stödd folkbildning med traditionell folkbildning.