Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Konfirmandcirklar med IT-stöd

SKS Nordväst projekt syftar till att utveckla konfirmandarbetet

SKS Nordväst, Lundsstift genomförde hösten -99 till våren -00 ett projekt där konfirmandläsning skedde dels på distans dels genom tre helgläger. Syftet var att prova metoder och koncept för att uttveckla konfirmandarbetet. Primär målgrupp var ledarna och i andra hand deltagarna.