Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Religionsfroknarna

Världsreligioner, om religiositet, etik&moral, religion&vetenskap och allt som hör till gymnasieskolans religionsundervisning.

Religionsfroknarna

Två religionslärare står bakom Relionsfroknarna. Den bakomliggande pedagogiska tanken är en kombination av flipped classroom och en upplevelsebaserad pedagogik ofta med studieuppgifter, filmer och ibland tester.