Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Religion - SO-rummet

Relevanta och kontrollerade länkar för religionsämnet i gymnasieskolan. Här hittar du länkar utöver det vanliga. Allt material är på svenska.

När du valt ett ämne är materialet indelat i lätt, medel och svårt. Du kan också se vilka som är populärast.

Länkar och bilder har Creative Commons-licens och kan användas för skolarbete och undervisning. Du får t.ex. gärna skriva ut och använda webbsidans texter i skolan om det bara framgår att de kommer från SO-rummet.se.

SO-rummet är en webbplats för skolans samhällsorienterade ämnen.
SO-rummet har också samlat lektionsmaterial, som är fritt tillgängligt, i olika ämen. Du hittar dem här.