Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Livsåskådning & filosofi

Visar 15 av 152 träffar på Livsåskådning & filosofi

Sortera på:
 1. Webbsida

  Buddhanet

  Omfattande sida på engelska om buddhistisk verksamhet världen över. Studiematerial, länkar, ljudfiler, böcker, läran, kontakter.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-10-15
 2. Webbsida

  Buddhism – Wikipedia

  Under rubrikerna historia, utveckling, budskap, riktningar presenterar Wikipedia (den fria encyklopedin) buddhismen. Länkar.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-10-15
 3. Webbsida

  Buddhism: en svensk religion

  En personlig sida som beskriver buddhismen

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-25
 4. Webbsida

  Buddhistforbundet

  En portal för det norska buddhistförbundet. Förbundet samlar ett större antal buddhistiska organisationer i Norge.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-25
 5. Webbsida

  Stockholms Buddhistcenter

  Portal för Västerländska Buddhistordens Vänner, med säte i Stockholm.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-25
 6. Webbsida

  Zenbuddhistiska samfundet

  Föreningen bedriver zenmeditation och buddhistiska studier.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-10-15
 7. Webbsida

  Feminism - Wikipedia

  Här ges en bred orientering om centrala begrepp och rörelsens historiska framväxt. Feminismens olika riktningar belyses, liksom kända feministiska förespråkare. Även feministisk kritik. Litteraturhänvisningar.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-11-01
 8. Webbsida

  IHEYO

  The International Humanist and Ethical Youth Organisation (IHEYO) arbetar med att sprida humanismen bland unga människor. Kontaktnät världen över.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-08-25
 9. Webbsida

  Marxismen - en kort introduktion

  Här ges en kort introduktion till marxismen som livsåskådning.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-10-29
 10. Webbsida

  Marxismen - en livsåskådning

  Marxismen belyses ur olika aspeker; verklighetsuppfattning, förändring, grundläggande begrepp, kapitalism, samhällets uppbyggnad, historieuppfattning.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-10-29
 11. Webbsida

  Islamguiden: Vad är syftet med livet.

  Sidan utvecklar Islams syn på meningen med livet.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-10-01
 12. Webbsida

  Fosterdiagnostik - Respekt

  Respekt är en katolsk rörelse om livsfrågor, här ges bakgrund, etisk analys och kyrkans syn på fosterdiagnostik.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-11-03
 13. Webbsida

  Codex

  Forskningsetiska regler och riktlinjer..

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2011-06-09
 14. Webbsida

  Livet som gåva

  Livet som Gåva har vill bl.a. sprida information om donation och påverka människor att ta ställning till donation.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-11-02
 15. Webbsida

  PETA

  People for Ethical Treatment of Animals (PETA) är en av världens största djurrättsorganisationer med USA som bas. Kampanjer, nyheter och resurskatalog med material och länkar.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-11-25