Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Livsåskådning & filosofi

Visar 15 av 152 träffar på Livsåskådning & filosofi

Sortera på:
 1. Artikel

  Gud talar

  Detta är en lektion om det svåra begreppet om att Gud på olika sätt kommunicerar med oss människor. Och hur vi kan veta om det är Gud som talar till oss.

  Uppdaterad:2014-09-15 Skapad:2014-09-12
 2. Artikel

  Pedagogiska tips

  Vi lever i en mångreligiös verklighet med ett stort behov av att diskutera livsfrågor. Pedagogiskt öppnar religionsdialog möjligheter för spännande möten. En ingång till livsfrågor, det egna existentiella sökandet och det mångkulturella samhällets utmaningar. Ett utmärkt tema för både korta och långa studieupplägg. Här nedan några tips.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-07-04 Skapad:2012-11-16
 3. Artikel

  Kista

  Idag växer det fram en ny form av religionsdialog som utgår från samfundens gemensamma behov och där samverkan i praktiska frågor är en viktig drivkraft. Ett sådant försök är den nya kursen Arvet efter Paradiset på Kista folkhögskola. Kursidén kan också ses som ett bidrag till minoritetssamfundens bildningssträvanden.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-07-04 Skapad:2012-11-04
 4. Artikel

  Fredsagenterna

  Fredsagenterna växte fram ur projektet att främja islamsk fredskultur, där studieförbunden Sensus och Ibn Rushd spelade en nyckelroll. Idag lever projektet vidare i form av föreläsningar och workshops för skolor, föreningar, ideella organisationer, myndigheter och företag.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-07-04 Skapad:2012-11-04
 5. Artikel

  Salaams vänner

  Salaams vänner handlar om religionsdialog på ungdomars villkor. Bakom står Kristna Fredsrörelsen och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, två trosbaserade fredsrörelser som påbörjat ett frukbart samarbete. Idag finns cirka femtio workshopledare att kontakta för dig som vill veta mer om religionernas fredsbudskap.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-07-04 Skapad:2012-11-04
 6. Webbsida

  Vetenskapsteori och metod

  Öppna digitala lärresurser i form av inspelade föreläsningar, e-böcker, webbsidor, interaktiva mindmaps, TV- och radioprogram.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2014-01-22
 7. Webbsida

  Religionsped. idéforum

  I detta nätverk sprids pedagogiska idéer med anknytning till religion, livsåskådning och etik. Föreningen publicerar också tidskriften Religionspedagogisk tidskrift och informerar om kommande händelser inom området. Du hittar även en välfylld länklista med många internationella kontaktnät. En rad folkhögskolor ingår i nätverket.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2013-02-04
 8. Webbsida

  Föreningen Lärare

  FLR är en förening för alla religionslärare. Den arrangerar konferenser, studieresor och ger ut tidskriften Religion och Livsfrågor. Även en omfattande länklista med anknytning till religion, etik och livsåskådning.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2013-02-04
 9. Artikel

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2012-11-10
 10. Webbsida

  Religionernas ursprung och splittring

  Filmen visar med hjälp av en tidsaxel världsreligionernas ursprung och hur de har splittrats genom århundradena. Berättarrösten ger också en kort introduktion till varje religion.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2011-10-27
 11. Webbsida

  Ask Philosophers

  För den som har funderat på filosofiska frågor men inte haft någon att resonera med är det här en givande sida.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-10-24
 12. Webbsida

  Filosoficirkeln i Lund

  Filosoficirkeln arrangerar föreläsnings- och diskussionsverksamhet med tvärvetenskaplig inriktning, men lägger tyngdpunkten på filosofin som övergripande disciplin och alla vetenskapers moder.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2008-12-03
 13. Webbsida

  Filosofisk Tidskrift

  Tidskrift som diskuterar filosofiska problem och även aktuell filosofisk forskning.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-07-01
 14. Webbsida

  Tidskrift för politisk filosofi

  Tidskrift är ett forum för ämnen som ekonomi, filosofi, idehistoria, sociologi, rätt- och statsvetenskap.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-07-01
 15. Webbsida

  Ateism.se

  Sidan vill förklara och informera om ateismen. Här hittar du argument, definitioner, intervjuer, frågor & svar, kända ateister i Sverige. Teodicéproblemet undersöks. Boktips, forum, recensioner, blogg.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-08-25