Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Livsåskådning & filosofi

Visar 15 av 152 träffar på Livsåskådning & filosofi

Sortera på:
 1. Webbsida

  Svenska djurskyddsföreningen

  Föreningen verkar för djurens rätt till goda levnadsförhållanden och human behandling.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2016-11-09 Skapad:2005-11-25
 2. Webbsida

  Forska utan djurförsök

  Forska utan djurförsök är en organisation vars mål är att ersätta djurförsök med alternativa metoder.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-09 Skapad:2005-11-25
 3. Webbsida

  Etik - en introduktion

  Sökandet efter etiska riktmärken måste ofta ske i dialog mellan människor. Etik - en introduktion är inte någon vetenskaplig skrift. Ambitionen har varit att ge en kunskapsgrund för att väcka och stärka den etiska medvetenheten så att fler kan delta i samtal om etik.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-09 Skapad:2016-11-09
 4. Webbsida

  Djurens rätt

  Djurens Rätt är Sveriges största djurrättsorganisation. Information om föreningen som bevakar många områden; lantbruket, pälsindustrin, djurförsök, politiken, vego, jakt, nöjesindustrin.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-09 Skapad:2005-11-25
 5. Webbsida

  Religion - SO-rummet

  Relevanta och kontrollerade länkar för religionsämnet i gymnasieskolan. Här hittar du länkar utöver det vanliga. Allt material är på svenska.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-09 Skapad:2011-03-30
 6. Webbsida

  Religionsfroknarna

  Världsreligioner, om religiositet, etik&moral, religion&vetenskap och allt som hör till gymnasieskolans religionsundervisning.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-09 Skapad:2014-01-08
 7. Webbsida

  Multireligiösa guider

  Ett nätverk av unga människor som erbjuder konferenser, skolor och arbetsplatser work-shops för att bekanta sig med religionernas seder, tro och platser. Det kan exempelvis handla om slöjor, turbaner, religiösa fester och matregler.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-09 Skapad:2016-11-09
 8. Artikel

  JassaSingh

  Jassa Singh är en av Sensus hundratals guider runtom i landet. Med hjälp av en multireligiös resväska berättar de om världens religioner.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-08 Skapad:2012-11-04
 9. Ett snack om livet

  Materialet "Ett snack om livet" är ett material som är tänkt att användas i samtalsgrupper för ungdomar på nätet.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-05-31
 10. Förhållandet mellan religion och vetenskap

  Hur ser förhållandet mellan religion och vetenskap ut? Går dessa storheter att förena, harmoniera, är de endast två skilda sätt att beskriva verkligheten eller är de rentav helt oförenliga? Detta studiematerial behandlar frågan om vetenskapen och religionen, hur man under den västerländska idéhistorien har sett på denna fråga samt hur man kan se på denna fråga idag.

  Uppdaterad:2015-10-23 Skapad:2015-10-23
 11. Webbsida

  Tro och vetande - En översikt av europeisk idéhistoria

  "Konflikten mellan vetenskap och religion - detta ledmotiv i den moderna västerländska historien - finns i själva verket enbart i människornas sinnen, hävdar trots allt Stephen Jay Gould" (DN).

  Uppdaterad:2015-10-23 Skapad:2015-10-23
 12. Webbsida

  Tala film - tala liv

  Ett metodmaterial för den som vill diskutera film utifrån ett livsåskådningsperspektiv.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-09-30 Skapad:2015-09-30
 13. Webbsida

  Humanisterna

  Organisationen humanisterna främjar humanismen som livsåskådning, en livssyn byggd på förnuft, medmänsklighet, tolerans och ansvar. 

  Källa:

  Uppdaterad:2015-02-18 Skapad:2005-10-29
 14. Webbsida

  Filosofer.se

  De stora tänkarna genom tiderna presenteras och förslag på vidare läsning ges.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-02-18 Skapad:2015-02-18
 15. Webbsida

  Julens ABC

  Ett lexikon över det som hör julen till, sammanställt av Inger Lin Söderberg

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-11-01 Skapad:2003-11-21