Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Livsåskådning & filosofi

Visar 15 av 23 träffar på Livsåskådning & filosofi

Sortera på:
 1. Artikel

  Bokrecension: Fantasin till makten

  Vad skiljer människan från djuren? ”Av alla levande varelser är människan den enda som kan föreställa sig det som inte finns”, konstaterar idéhistorikern Ronny Ambjörnsson i inledningen till sin bok ”Fantasin till makten!” (Ordfront).

  Källa:

  Uppdaterad:2018-12-12 Skapad:2005-01-10
 2. Artikel

  Religion och vetenskap -Religion och kognitionsteori

  Här ska vi koncentrera oss på den speciellt inriktade kognitionsteoretiska forskningen som applicerats på människan och religionen. Läs artikeln nedan om det kognitionsteoretiska perspektivet och religionen.

  Uppdaterad:2018-04-12 Skapad:2015-10-23
 3. Artikel

  Böcker & film om religionsdialog

  För eftertanken och samtalet.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-10 Skapad:2012-11-01
 4. Artikel

  JassaSingh

  Jassa Singh är en av Sensus hundratals guider runtom i landet. Med hjälp av en multireligiös resväska berättar de om världens religioner.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-08 Skapad:2012-11-04
 5. Artikel

  Gud talar

  Detta är en lektion om det svåra begreppet om att Gud på olika sätt kommunicerar med oss människor. Och hur vi kan veta om det är Gud som talar till oss.

  Uppdaterad:2014-09-15 Skapad:2014-09-12
 6. Artikel

  Pedagogiska tips

  Vi lever i en mångreligiös verklighet med ett stort behov av att diskutera livsfrågor. Pedagogiskt öppnar religionsdialog möjligheter för spännande möten. En ingång till livsfrågor, det egna existentiella sökandet och det mångkulturella samhällets utmaningar. Ett utmärkt tema för både korta och långa studieupplägg. Här nedan några tips.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-07-04 Skapad:2012-11-16
 7. Artikel

  Kista

  Idag växer det fram en ny form av religionsdialog som utgår från samfundens gemensamma behov och där samverkan i praktiska frågor är en viktig drivkraft. Ett sådant försök är den nya kursen Arvet efter Paradiset på Kista folkhögskola. Kursidén kan också ses som ett bidrag till minoritetssamfundens bildningssträvanden.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-07-04 Skapad:2012-11-04
 8. Artikel

  Fredsagenterna

  Fredsagenterna växte fram ur projektet att främja islamsk fredskultur, där studieförbunden Sensus och Ibn Rushd spelade en nyckelroll. Idag lever projektet vidare i form av föreläsningar och workshops för skolor, föreningar, ideella organisationer, myndigheter och företag.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-07-04 Skapad:2012-11-04
 9. Artikel

  Salaams vänner

  Salaams vänner handlar om religionsdialog på ungdomars villkor. Bakom står Kristna Fredsrörelsen och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, två trosbaserade fredsrörelser som påbörjat ett frukbart samarbete. Idag finns cirka femtio workshopledare att kontakta för dig som vill veta mer om religionernas fredsbudskap.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-07-04 Skapad:2012-11-04
 10. Artikel

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2012-11-10
 11. Artikel

  Livsåskådning

  Livsåskådning har en stor bredd och sträcker sig från religion och filosofi till kultur.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-03-07
 12. Artikel

  Abrahams släktträd

  Med hjälp av en ritad figur beskrivs Abrahams släktträd på ett tydligt sätt. Judendom, kristendom och islam är besläktade med varandra. De har en gemensam stamfader: Abraham. Figuren visar de abrahamitiska religionernas släktträd.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2009-03-14
 13. Artikel

  Definition av religion

  Innebörden av begreppet religion sträcker sig från idé till en personlig Gud.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-03-07
 14. Artikel

  Gudsbilder

  Det finns många bilder av Gud...

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-03-07
 15. Artikel

  Religiösa handlingar

  Ritualer och fromma handlingar används både för att samverka med det gudomliga och för att styra processer i en önskad riktning.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-03-07