Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folkispratarna

I Folkispratarna får elever från några folkhögskolors allmänna linje i Malmö och Lund lov att tala till punkt. Att skriva ett eget underlag för ett radioprogram är ett sätt att reflektera över sina drivkrafter och utforska dess betydelse, men också inse värdet av dem. Till poddprogrammen har UR gjort en lärarhandledning för att stötta skrivprocessen.

Folkispratarna

I poddprogrammen, som är åtta minuter långa, lyfter deltagarna sin berättelse om vad som motiverar dem. 

Skrivandet leder till berättandet som blir en form av skrivterapi.

Här hittar du lärarhandledningen från UR