Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Mediepedagogik och bildspråk

Medieflödet påverkar oss alla medvetet och omedvetet. Genom eget medieskapande i skolan får elever förståelse för hur olika budskap byggs upp.

Läs artikeln Mediepedagogik och bildspråk ur boken Digitala Illusioner - om media i skolan.

Boken tar upp två huvudfrågor - "När och hur kan IT stödja olika lärandeprocesser?" och "Vilka risker finns med att oreflekterat använda tekniken?"
"Digitala illusioner" bygger på aktuell forskning kring informationssökning, användning av pedagogiska datorprogram och mediepedagogik.
Boken går ej att köpa längre däremot kan man ladda ner de olika kapitlen.

De övriga artiklarna i boken finner du här.