Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Liv i Sverige

Varje liv är värt att skildra! Det är mottot för föreningen Liv i Sverige som har också har berättarkafeer runt om i landet.

Lokalavdelningar finns, man ger också ut böcker och hjälp finns att få kring berättande och skrivande.