Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Dramaturgi i lärande

Länkar till berättande och dramaturgi för användning i olika undervisningssammanhang.

Här finns länkar om filmhandledningar, dramaturgi, dramaturgi i samhället, skriva manus, storyline och storytelling, kurser och mycket mer.