Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Bygga berättelser med dramaturgin som verktyg

I denna C-uppsats beskriver Carola Siekas hur hon arbetat med mellanstadiebarn och använt dramturgin som verktyg när de skrivit berättelser.

Du kan ladda ner uppsatsen här på sidan. Bygga berättelser med dramaturgin som verktyg skrevs 2003 vid pedagogiska institutionen vid Luleå Universitet.