Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Berättelsearkiv

Fängsla din grupp - berätta en historia!

Det är först när folksagan berättas muntligt som den får liv säger Ulf Ärnström. Om du inte har någon folksaga på lager så får du här några korta berättelser att börja med.

Några goda råd på vägen vad du skall tänka på för att bli en fängslande berättare.