Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Berättarnätet

Det sker överallt. I busskön, när vi fikar eller mest hela tiden när vi talar med varandra. Det finns också berättarslam, kaféberättande, digitalt berättande, läkande berättande. Berättandet har upptäckts på nytt

En berättarrörelse har funnits i Sverige sedan tjugo år men har fått en renässans nu i början på 2000-talet.

Ett stort intresse för berättandet och dess olika former har växt fram i en rasande fart. Läs mer om det muntliga berättandet, om Berättaråret 2006 och om alla olika berättare som finns runt om i Sverige.

Berättarfestivaler, berättarskolor och andra aktiviteter. Under länkar hittar du resurser för berättare, hitta folksagor, om läkande berättande, bli en berättare, berättande i skolor och mycket mer.