Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

A Europe of Tales

Följ med på en sagoresa i Europa.

Sagor och sägner från Bretagne,Island, Finland, Frankrike, Italien, återges i vackra bildspel ofta till musik och ljudillustrationer. Det finns möjlighet att välja vilket språk sagan skall berättas på, svenska är ett alternativ.