Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Att ge respons

Tips om vad du bör tänka på när du skall ge respons. Vad betyder bra? Vad är god, diffus och beskrivande respons?

Alla som får ett arbete utvärderat vill naturligtvis veta vad som var "bra". Först när omdömet blir konkret kan det leda till utveckling. Tydlig uppskattning, om än bara av en detalj, kan betyda att eleven känner sig motiverad att arbeta vidare.

Kortfattade råd för dig som ska ge respons på texter till enskilda eller i grupp. En startpunkt i skrivandet och kritikens hantverk.