Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Poeter.se

Här finns en arena för kreativitet och det skrivna ordet. En mötesplats för alla som vill publicera sin poesi och utveckla sitt skrivande via kritik och via andra människor.

Poeter.se

Om man vill rekommendera en text eller ge kritik krävs inloggning, men annars kan man läsa av hjärtans lust. Kanske vill du vara med?

Läs gärna mer om Poeter.se i artikeln:
Poesin frodas på nätet i Forskning&Framsteg, januari 2018