Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Haikurymden

En inspirationssida för dig som vill prova denna ögonblickets korta diktform. Sidan visar grepp och tekniker utifrån exempel på klassisk japansk haiku: perspektivlekar, paradoxer, antydningar och pauser och mycket mer.

I Haikurymden ryms:
Haikuns form ger klassiska japanska exempel på några av de perspektivlekar och andra tekniker haikudiktare utvecklat i detta syfte.
Den som vill läsa om Haikuns väg, hur haikun blev haiku och varför haiku kommit att se ut som de gör.
Skriva haiku ger förslag på konkreta skrivövningar och hur utkast kan utvecklas vidare. Delen med skrivtips är för övrigt inte bara användbart för haikuintresserade där finns även övningar i att skriva tillsammans.
 
Haikun är en ultrakort dikt som blixtbelyser ögonblicket. Ofta återges en situation i förändring. För det mesta sker en skiftning eller förskjutning som öppnar ett nytt perspektiv. Haiku kan påminna om de japanska tuschteckningar som med tre,fyra penseldrag lyckas få fram en bild som andas, lever... det mesta ryms i mellanrummen.