Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Svensk Tidskrift för musikforskning..

..publicerar nu sina artiklar direkt på nätet. Svenska samfundet för musikforskning är det främsta och numera det enda allmänna forumet för musikvetenskaplig forskning i Sverige.

STM är en av Sveriges äldsta alltjämt utkommande musikvetenskapliga tidskrifter. Tidskriften håller nu i sin helhet håller på att skannas in och läggas ut i elektronisk form på nätet.

 

Den innehåller förutom vetenskapliga bidrag också recensioner och sedan några år korta referat av studentuppsatser som skrivs vid landets musikvetenskapliga institutioner.