Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Soundpool

Medborgarskolan i Enköping skapar forum för musikaliska möten

Projektet Soundpool är en resurspool av kunskap och teknisk utrustning - ett forum för musikaliska möten och erfarenhetsutbyten riktat till unga musiker