Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Visregister

Letar du efter en sångtext eller noter? Prova gärna i detta omfattande förstaradsregister från Stenungsunds bibliotek.

Här kan du få hjälp med att hitta var en speciell sångtext eller noter kan finnas. Ibland behöver man ackord, text eller noter men vet inte var texten finns. Gå då till denna sida där du söka i vanliga sångböcker med populära låtar.

Kontakta sedan ditt lokala bibliotek och berätta var texten finns och be att de kopierar eller skickar efter en kopia till dig.