Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Så här kan du utveckla låten vidare

Lär dig spela Tears in Heaven

Varför inte ett ett steg till:..?

Länkar till en instruktionsdemo.

Lägg märke till att det faktiskt går utmärkt att använda vänster hands tumme till ackorden också :-)