Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

TablEdit

Ett bra hjälpmedel när man lär sig spela gitarr eller andra instrument.

TablEdit är ett program som man kan skapa, redigera, skriva ut och även lyssna till tabulatur och notskrift. Programmet finns i en demoversion som går att använda nästan fullt ut. Utskrifterna får en infotext och det går inte att spara det man skriver själv - men programmets styrka är att det kan spela upp alla de hundratals arrangemang som finns på nätet i TablEdit-format.