Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Musik under vikingatid

Länderna i Norden i hade i stort sett en gemensam musikutveckling. Men eftersom musik skapas för stunden och alltså inte går att hitta i jorden, vet vi inte hur denna lät under vikingatid och medeltid.

Flicka spelar flöjt
Detta arbete försöker skildra den musik som kan ha förekommit på Foteviken i Skåne under vikingatid och medeltid. Vikingarna var ett berest folk och hade förmodligen med sig många influenser i bagaget hem från sina resor. Vilka dessa var kan vi dock bara gissa oss till.

Sidan är mycket omfattande och visar på bilder av musikinstument och berättar om vår tidiga musikhistoria både från vikingatid men också om musiken under tiden strax efter kristnandet.

Rubriker från sidan:
Vad var musik och musikinstrument under äldre tider, det kvarvarande sångarvet, makt och magi. Flerstämmighetens utveckling, sånger och spelmän, kyrkans musik och mycket mer.

Sidan är uppkallad efter skriften "Drömde mik en dröm", är ur Skånelagen från tidig medeltid. Denna skrift har fått namnet efter den äldsta profana nedtecknade visan i Norden.