Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Malberts melodier

Sidan innehåller hundratals musikstycken i olika stilar och karaktärer. Malberts melodier innehåller även material och tips för att skapa egen musik utifrån halvfabrikat.

Musiken är fri att ladda ned och använda för all form av icke-kommersiell verksamhet. Målgruppen är lärare och elever på svenska skolor. 

Malberts melodier också som app för iPhone/iPad. Musiken kan enkelt delas till andra appar till exempel iMovie, Pinnacle Studio och Dropbox.