Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Mumma för körsångare

Mumma för körsångare är ett interaktivt kör- och musikträningsverktyg.

Mumma för körsångare


En ny fri och spännande repertoar i kombination med lättanvänd teknik gör det här till ett spännande verktyg för alla körsångare. Programvaran ScorxPlayer gör det möjligt att direkt på webbsidan höra och se det aktuella exemplet.

Mixerfunktionen gör det möjligt att lyssna till och sjunga med i den egna stämman. Det kan användas individuellt, som komplement till det vanliga körarbetet eller som ett centralt verktyg i körarbetet.


Producerat med stöd av CFL, Centrum för flexibelt lärande 2006

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.